พบปัญหาการใช้งานในพื้นที่โฮมเพจสำหรับหน่วยงาน

www.manusya.journals.chula.ac.th Additional security check is requiredหากพบหน้าแจ้งเตือนนี้ โปรดตรวจสอบรายละเอียดการแจ้งเตือนให้เรียบร้อย หากมีประเด็นให้จับภาพหน้าจอ (Print Screen) แล้วส่งข้อมูลมาที่แจ้งปัญหาบริการสารสนเทศ (ประเภทบริการ Website)
เพื่อตรวจสอบปัญหาการใช้งานดังกล่าว

หากมีข้อสงสัย ติดต่อ 0-2218-3314 อีเมล help@chula.ac.th

สำนักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชั้น 4 อาคารจามจุรี 3 ถนนพญาไท ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ : 0-2218-3314 โทรสาร : 0-2218-3338 คำถาม : help@chula.ac.th